• HOPRA-kovoweld, s. r. o.
    Svářečská škola 11-029

Naše škola vlastní certifikát Osvědčení jakosti při svařování ČSN EN ISO 3834

Naučte se svařovat rychle kvalitně u nás !

Zámečnictví
Svařování
Škola

Nabízené Služby

Školení, doškolování a přezkušování svářečských pracovníků i svářečů dle níže uvedených norem

Činnost svářečského kontrolora – provádění vizuálních kontrol – dle ČSN EN 970 – v souladu s ČSN EN 473

Činnost svářečského dozoru ve firmě dle ČSN EN ISO 14 731

Pomoc při řešení problémů souvisejících se svařováním různých materiálů, použití nejvhodnější metody svařování, stanovení správného postupu svařování– vypracování technologického postupu svařování WPS (svářečský technolog – EWT, IWT).

Pomoc při zhotovení WPAR - dle ČSN EN ISO 15 607

Možnost vypracování WPS na objednávku dle EN 15 609-1, 2

Výuka na naší škole

Výuka ve svářečské škole se provádí na moderních svářecích zařízeních od známých firem např. Migatronic, Fronius, ESAB, Alfa IN – metody svařování - ROE, WIG, MIG, MAG. Pro všeobecný přehled školených pracovníků a jejich co nejširší použitelnost v praxi jsou pracovníci seznámeni se staršími svařovacími zdroji (např. UTA 200,WTU-315 apod.)