Řekneme Vám jak na to !

Svářečská škola

Školení, doškolování a přezkušování svářečských pracovníků, základní a úřední kurzy dle norem EU v plně vybavené dílně. Ceny kurzů je možno domluvit individuálně.

Přehled kurzů:

ZÁKLADNÍ KURZY svařování dle ČSN 050705:
Aktuální značeníStaré značení Název kurzu Teorie v hod.Praxe v hod.
ZK 311 1.1 Z-G1
ZK 311 W 01
Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem, materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev 40120
ZK 912 31 Z-L6
ZK 912 W31
Základní kurz pájení plamenem, materiál - měď a její slitiny 4064
ZK 111 1.1 Z-E1
ZK 111 W01
Základní kurz ručního el. obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev 40120
ZK 111 8 Z-E3
ZK 111 W11
Základní kurz ručního el. obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál - vysokolegované austenitické oceli 40120
ZK 135 1.1 Z-M1
ZK 135 W01
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, materiál - nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev 4096
ZK 135 8 Z-M3
ZK 135 W11
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, materiál-vysokolegované austenitické oceli 4096
ZK 131 21 Z-M7
ZK 135 W11
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, materiál - hliník a jeho slitiny 4096
ZK 141 1.1 Z-T1
ZK 141 W01
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál - nelegované a nízkolegované oceli 4096
ZK 141 6 Z-T2
ZK 141 W02
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál - nelegované a legované oceli vyžadující předehřev 4096
ZK 141 8 Z-T3
ZK 141 W11
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál - vysokolegované austenitické oceli 4096
ZK 141 31 Z-T6
ZK 141 W31
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál - měď a její slitiny 4096
ZK 141 21 Z-T7
ZK 141 W21
Základní kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál - hliník a jeho slitiny 4096


Periodická zkouška svářečů v rozsahu základních zkoušek a zaškolení dle ČSN 050705 v délce jednoho dne za jednu zkoušku činí 350,- Kč bez DPH – s DPH 424,- Kč, v délce jednoho dne za dvě a více zkoušek činí 496,- Kč bez DPH – s DPH 600,- Kč.

ÚŘEDNÍ KURZY svařování dle ČSN 287-1, 287-2, ČSN EN 1418 a TPA CWS ANB, ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5, ČSN EN 13 585:

Metoda svařování Materiál Název kurzu dle ČSN EN 287-1 Teorie v hod. Praxe v hod.
111 1.1, 1.2, 1.3, 6 Úřední kurz svařování el. obloukem obalenou elektrodou dle ČSN EN 287-1 32 128
111 8.1 Úřední kurz svařování el. obloukem obalenou elektrodou dle ČSN EN 287-1 32 128
311 1.1, 1.2, 6 Úřední kurz svařování plamenem dle ČSN EN 287-1 32 128
135 1.1, 1.2, 1.3, 6 Úřední kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou dle ČSN EN 287-1 32 128
135 131 8.1 , 21, 22, 23 Úřední kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře tavící se elektrodou dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN 287-2 32 128
141 1.1 , 1.2, 1.3 Úřední kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou dle ČSN EN 287-1 32 128
141 8.1 , 21, 22, 31 Úřední kurz svařování el. obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou dle ČSN EN 287-1 A ČSN EN 287-2 32 128
EN ISO 13585 912(B-L6)31 Úřední kurz pájení mědi a jejích slitin dle ČSN 050710 - EN 13 ISO 13585 32 48Periodické zkoušky ČSN EN 287-1,2, ČSN EN 1418 a TPA CWS ANB, ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5, ČSN EN 13 133, ČSN 050710:
Metoda svařování Materiál Název kurzu dle ČSN EN 287-1 Teorie v hod. Praxe v hod.
111, 311, 135, 141 1.1, 1.2, 1.3, 6 Periodická úřední zkouška nelegované oceli 8 16-32
111, 131, 135, 141 8.1 , 21, 22, 31 Periodická úřední zkouška vysokolegované oceli a neželezné kovy 8 16-32
EN ISO 13585 912 31 Periodická zkouška - pájení Cu 8 16

V cenách všech uvedených nových zkoušek je započítána i cena 1 ks osvědčení o zkoušce vydaného společností TESYDO, s. r. o.
V případě zájmu o razítko PED-2014/68/EU(nutné pro svařování na vyhražených zařízeních) se k ceně každého osvědčení připočítá poplatek za razítko.
Pokud se v jednom měsíci zúčastní školení 10 a více pracovníků z jedné firmy, je z celkové ceny odečtena sleva 5 %.

ZAŠKOLENÍ pracovníků dle ČSN 050705:
Aktuální značení Staré značení Název kurzu Teorie v hod. Praxe v hod.
ZP 311-1 1.1 D-G1
ZP 311-1
Stehování plamenem 20 30
ZP 81-2 1.1 D-G2
ZP 311-2
Řezání kyslíkem 20 30
ZP 111-1 1.1 D-E1
ZP 111-1
Stehování elektrickým obloukem 20 30
ZP 135-1 1.1 D-M1
ZP 135-1
Stehování v ochranné atmosféře CO2 20 30
ZP 912-9 1.1 D-L1
ZP 912-9
Pájení plamenem 20-25 30-40
ZP 111-2 1.1 D-E2
ZP 111-2
Řezání a drážkování 20 30
ZP 111-3 1.1 D-E3
ZP 111-3
Řezání uhlíkovou elektrodou 15 15
ZP 15-2 1.1 D-E4
ZP 15-2
Řezání plazmou 20-25 30-40
ZP 111-9 1.1 D-E8
ZP 111-9
Navařování elektrickým obloukem 20 30
ZP 135-9 1.1 D-M8
ZP 135-9
Navařování v ochranné atmosféře CO2 20 30
ZP 141-1 1.1 D-T1
ZP 141-1
Stehování v ochranné atmosféře argonu 20-25 30-40


Periodická zkouška svářečů v rozsahu základních zkoušek a zaškolení dle ČSN 050705 v délce jednoho dne za jednu zkoušku činí 350,- Kč bez DPH – s DPH 424,- Kč, v délce jednoho dne za dvě a více zkoušek činí 496,- Kč bez DPH – s DPH 600,- Kč.
V cenách uvedených zaškolení a zkoušek je započítána i cena 1 ks osvědčení vydaného ANB.

* V ceně kurzů jsou učební materiály. Potřebné ochranné pomůcky jsou neustále k dispozici.

Svářečský dozor a kontrolor

  • Svářečský dozor je prováděn v souladu s normou ČSN EN ISO 14 731.
  • Svářečský kontrolor provádí vizuální kontroly dle ČSN EN 970 - v souladu s ČSN EN 473.

Kontakty